Empatia ako významná súčasť terapie.

Empatia ako významná súčasť terapie.

Empatia ako významná súčasť terapie.

Empatia znamená dostať sa do prítomného „tu-a-teraz“ procesu, ktorý prebieha v danom človeku. Platí to aj vo vzťahu terapeut – pacient.
Terapeut môže odstrániť svoju „hluchotu“ a zvýši svoju mieru empatie, keď prestane pacienta vnímať ako „prípad“, a keď sa z pozície autority a odborníka presunie do pozície cítiaceho človeka vnímajúceho strachy, obavy, pochybnosti a všetky ostatné prejavy emócií.
Empatia je tvorivý proces, otváranie sa svetu toho druhého človeka. Zušľachťuje vzťahy a robí bytie pacientov dôstojnejšie.
V procese terapie má empatia svoje nezastupiteľné miesto. Ak pacient odchádza od terapeuta, prípadne lekára s tým, že sa cítil ako subjekt, že cítil partnerský postoj a jeho porozumenie, významnou mierou sa vnútorný pokoj podieľa aj na úspechu, efektivite, rýchlosti aj kvalite terapie.

Richard

Richard

Osteopat Lymfo-fyzio terapeut

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: