Empatia ako významná súčasť terapie.

Empatia ako významná súčasť terapie.

Empatia znamená dostať sa do prítomného „tu-a-teraz“ procesu, ktorý prebieha v danom človeku. Platí to aj vo vzťahu terapeut – pacient.
Terapeut môže odstrániť svoju „hluchotu“ a zvýši svoju mieru empatie, keď prestane pacienta vnímať ako „prípad“, a keď sa z pozície autority a odborníka presunie do pozície cítiaceho človeka vnímajúceho strachy, obavy, pochybnosti a všetky ostatné prejavy emócií.
Empatia je tvorivý proces, otváranie sa svetu toho druhého človeka. Zušľachťuje vzťahy a robí bytie pacientov dôstojnejšie.
V procese terapie má empatia svoje nezastupiteľné miesto. Ak pacient odchádza od terapeuta, prípadne lekára s tým, že sa cítil ako subjekt, že cítil partnerský postoj a jeho porozumenie, významnou mierou sa vnútorný pokoj podieľa aj na úspechu, efektivite, rýchlosti aj kvalite terapie.

You may also like...

Napsat komentář

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner
%d blogerům se to líbí:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close