Kraniosakrálna terapia deti

Ošetrenie prebieha tak, že dieťa leží oblečené na lehátku, v prípade novorodencov a menších detí, kt. môžu byť s cudzieho prostredia rozrušené, ostávajú počas terapie v stálom kontakte s matkou. V prvom rade sa rešpektuje a prihliada na potreby a pohodlie dieťaťa. Po prvom kontakte s prostredím prechádzame k terapií, ktorá zahŕňa jemné dotyky od chodidiel až po hlavičku a postupne uvoľňujeme a ošetrujeme blokády, ktoré v kraniosakrálnom toku vznikli. Nikdy ale nie, za použitia tlaku.

Deti si v ranom detstve zachovávajú vysokú vnímavosť na vnútorné vplyvy a aj práve preto môže byť pre nich terapia istým druhom zážitku. Môžu pociťovať rôzne emócie, pocity istoty, bezpečia, posilňuje sa vzájomné puto s matkou, ale aj okolitým svetom. Často krát prichádza k úplnému uvoľneniu až spánku, kedy sa plne aktivizujú všetky vnútorné mechanizmy dieťaťa.

Samotná terapia trvá od 60 do 90min. Pre docielenie najlepšieho výsledku sa terapia opakuje v intervale od 3-5 týždňov. U najmenších detí stačí k docieleniu a napraveniu zdravotných alebo psychosomatických potiaží 1 až 2 ošetrenia.

Indikácie KST Novorodenec :

 • infekcie uší, očí
 • predčasné narodenie
 • neprítomnosť sacieho reflexu
 • deti narodené cisárskym rezom
 • šok a trauma z pôrodu
 • ošetrenie hlavičky
 • koliky, reflux, tráviace problémy
 • vývinové poruchy

Väčšie deti :

 • Downov syndróm
 • mozgová obrna
 • ortopedické problémy
 • časté infekčné ochorenia
 • rastové poruchy
 • emocionálna nestabilita
 • poruchy reči a pohybu
 • strach, úzkosť, napätie
 • adopcia
 • začínajúca skolióza, kyfóza
 • bolesti chrbta a degeneratívne zmeny chrbtice a kĺbov
 • nočné pomočovanie
 • žiarlivosť – narodenie súrodenca
 • problémy s koncentráciou a učením
 • rozvod rodičov
 • autizmus
 • problemová socializácia v škôlke a škole
 • ADD a ADHD
 • zvýšená hyperaktivita alebo agresia
 • po úraze, operácií

Zdravotné kontraindikácie: 

a) intrakraniálne (vnútrolebečné) alebo intraspinálne (vnútromiešne) krvácania,

b) tumor, infekcia, hematómy alebo aneuryzmy v rámci   kraniosakrálneho systému,

c) akútne (čerstvé) zlomeniny lebečnej kosti (cranium), krížovej kosti (sacrum), kostrče (coccygis) alebo chrbtice,

d) kompresia mozgu, medully oblongata (predĺženej miechy) alebo miechy.