Osteopatia

Osteopatia

OSTEOPATIA
život v pohybe, všetko potrebuje pohyb aj orgány.

Keď sa povie osteopatia, väčšina z nás vôbec netuší, čo si pod tým predstaviť. Akurát zo slov typu „osteoporóza“ už vieme, že to zrejme bude mať nejaký súvis s kosťami.

Ale čo je vlastne osteopatia?

Osteopatia je liečebná metóda, ktorá rieši celého človeka, nielen kosti. Pravda však je, že názov sa odvodzuje práve od kosti – osteo je kosť, patos je choroba. A zrejme takto vznikol preto, lebo zakladateľ osteopatie, doktor Andrew Taylor Still (1828 – 1917), sa venoval predovšetkým štrukturálnej časti osteopatie, ktorá rieši pohybový aparát, teda kosti, kĺby, svaly. Aj jeho najčastejšie publikovaná fotografia vyjadruje obdiv ku kosti. Still dával kosť na piedestál v porovnaní s inými časťami organizmu…
Nečudujem sa, že o osteopatii ľudia u nás veľa nevedia.. Osteopatia je liečebná metóda, ktorá veľmi úzko súvisí a aj spolupracuje s medicínou. V jednotlivých krajinách sveta sa jej dostáva rôzneho uznania, azda najbližšie k lekárskym vedám má v USA a Australií

Čo je teda základ osteopatie?

Základom je poznanie, že život je pohyb.
To je pre nás najdôležitejšie. A zaujíma nás najmä pohyb kostí, kĺbov, svalov, ale aj vnútorných orgánov, a zároveň cirkulácia tekutín – lymfy, krvi, mozgovomiechového moku atď. Strata pohybu navodzuje dysfunkciu v organizme, a keď dysfunkcia pretrváva, môže vzniknúť organická choroba, ktorú sa potom snažíme liečiť klasickou medicínou.

Osteopatia má 7 základných princípov:
1. Štruktúra a funkcia sa navzájom ovplyvňujú, čiže zmenou štruktúry nastáva aj
zmena funkcie a opačne.
2. Organizmus má samo liečiacu schopnosť. Keď ho ošetríme, čakáme aj na
jeho odpoveď, sám si dokáže veľa vecí doladiť.
3. Nezameriavame sa na jednotlivé časti tela, ale pozeráme na telo ako na celok.
4. Najdôležitejším princípom je prekrvenie – kde je prekrvenie blokované, tam
chýbajú tkanivám životne dôležité výživové látky vrátane kyslíka.
5. Dôležité a neodmysliteľné je pre organizmus odvod lymfy, prirodzená detoxikácia organizmu a orgánov.
6 Neliečime chorobu, ale pacienta.
7. Dôležitá je príčina nie následok ochorenia.

Osteopatia v sebe spája vedu, filozofiu a umenie. Veda sa opiera najmä o anatómiu, biomechaniku a fyziológiu. Z hľadiska filozofie pod osteopatiou rozumieme liečebnú metódu, ktorá obnovuje životné mechanizmy, čím sa harmonizujú štruktúry, mäkké tkanivá aj tekutiny a navracajú sa im ich funkcie.
A umením je osteopatia preto, že sa všetkými zmyslami, ale najmä hmatom,
usilujeme odhaliť dysfunkciu v organizme. K tomuto všetkému osteopatia využíva svoje tri
časti – štrukturálnu (venuje sa najmä pohybovému systému), viscerálnu (zaoberá sa vnútornými
orgánmi, teda orgánmi v hrudníku a bruchu) a kraniosakrálnu (teda lebkovo-krížovú, zaoberajúcu sa najmä nervovým systémom).

%d blogerom sa páči toto: