Panvové dno

Panvové dno

Poruchy a ich odstraňovanie z pohľadu osteopatie a fyzioterapie

Kedy je čas začať sa o svoje panvové dno zaujímať a starať? Zistil som, že je to pomerne fascinujúci komplex svalov. Fascinujúci v toho pohľadu, čo všetko  v tele zabezpečuje a ako vplýva na kvalitu Vášho života po zdravotnej aj sexuálnej stránke. Má vplyv na funkciu močového aj vylučovacieho ústrojenstva, na držanie tela.

Tehotenstvo, gynekologické problémy, inkontinencia, diastáza, hemoroidy, bolesti krížov, nekvalitný sex, to všetko môže a často aj súvisí s panvovým dnom. Informovanosť o jeho funkciách a funkčnosti je pomerne nízke, ale nielen medzi samotnými ženami, ale najmä medzi gynekológmi a gynekologičkami.

Skúste odpovedať na otázku: Koľkokrát Vám na gynekologickej prehliadke vyšetrili panvové dno? Nie maternicu, vaječníky, krčok, ale panvové dno.

Panvové dno tvorí skupina väzív, svalov a tkanív. Funguje ako podporný aparát pre maternicu, močovú trubicu, močový mechúr a konečník.

Okrem obdobia tehotenstva „nesie“ panvové dno približne deväť kilogramov hmotnosti týchto orgánov a jeho funkcia je zvyčajne normálna. Nie je potrebné preventívne cvičiť. Ak sa pridá v období tehotenstva narastajúca váha dieťaťa a plodovej vody, viete si predstaviť, čo to s panvovým dnom spôsobí.

Počas tehotenstva sa vplyvom hormonálnych zmien v rámci prípravy na pôrod väzivá a tkanivá panvového dna uvoľňujú, takže časté a nočné behanie na záchod či cvrknutie počas kýchnutia vo vyššom štádiu tehotenstva nie sú dôsledkom toho, že dieťa tlačí na mechúr, ale toho, že panvové dno pre mechúr neposkytuje dostatočnú oporu.

Pôrod je záťaž do funkčnosti panvového dna. Ani nie tak jeho fyziologický priebeh, ako všetky zásahy, ktorým sa na Slovensku veľa rodiacich žien nevyhne. Vyvolávanie pôrodu, riadené tlačenie, tlačenie na brucho, nástrih. Ak žena porodí cisárskym rezom, bolo jej panvové dno ušetrené vaginálneho pôrodu. Keďže však v našom tele takmer všetko so všetkým súvisí, prerezané brušné svaly si vyberajú svoju daň v tom, že posilňovať panvové dno bude následne náročnejšie.

Ďalšou záťažou sú silové cvičenia. Ich súčasťou by, rovnako ako správne dýchanie, malo byť aktivovanie panvového dna – pretože pri rôznych typoch cvikov, napríklad aj pri dvíhaní činiek či posilňovaní brušných svalov, dochádza k zvýšenému tlaku naň. Častá skúsenosť s trénermi a trénerkami však môže byť taká, že na to svoje klientky neupozornia.

K poruchám funkcie panvového dna prispieva aj momentálne rýchly spôsob života a nedostatok pohybu. Poruchy panvového dna už dávno nepostihujú len dámy v krásnom veku, ale častejšie sa objavujú u mladých žien. Poruchy o sebe nedávajú v začiatku vôbec vedieť. Poruchy funkcie panvového dna sú funkčné poruchy, a preto sa dajú pomerne dobre a efektívne odstrániť správnym cvičením a podpornými terapiami pod dohľadom odborníka.

Panvové dno dáva o sebe vedieť najčastejšie pri poruchách inkontinencie a pri problémoch s otehotnením. Svalový systém musí pracovať správne, aby mohol robiť to, na čo je určený.

Dôležitým aspektom pri poruchách panvového dna je odborná diagnostika. Presná diagnostika vie nastaviť presné metódy na posilnenie svalov panvového dna, ale často aj odhaliť samotné príčiny porúch.

 

Diagnostické vyšetrenie panvového dna

nie je to náročný úkon a je možné absolvovať ho bez obáv. Pri niektorých  poruchách je priamo nevyhnutné ako dodatočné vyšetrenie pre stanovenie správnej diagnózy a následnej voľby správnej liečby a postupu.

Diagnostika svalov panvového dna sa začína edukáciou klienta. Nasleduje samotné vyšetrenie. Špecializovaný terapeut zisťuje svalovú silu, schopnosť výdrže aktivovaných svalov, schopnosť reakcie, časovú odozvu pri fyziologických reflexoch ako je kašeľ, kýchanie a prípadnú spoluaktivitu susedných svalov. Súčasťou diagnostiky je vyšetrenie svalov panvového dna per vaginam a per rektum.

Aspekciou vyšetríme súmernosť , funkčnosť, postavenie a vybočenie panvy.

 Vyšetrenie prebieha v maximálnej diskrétnosti a v súkromí. Nie je bolestivé a pomôže nám pri ďalšej spolupráci v rámci terapie a pochopenia správneho zapojenia svalov panvového dna. Na záver vyšetrenia z pohľadu fyzioterapie a osteopatie zhodnotíme funkčnosť svalov panvového dna a určíme management terapie – výber pomôcky a terapeutického postupu. Vytvoríme tak individuálny rehabilitačný plán.

Funkcia panvy

PANVA tvorí konečný segment osového orgánu a je spojivom medzi chrbticou a dolnými končatinami.

Z hľadiska funkcie je prevodníkom záťaže medzi osovým orgánom a dolnými končatinami.

Z kaudálneho konca chrbtice sa záťaž prenáša na kostrč, odtiaľ symetricky cez  kĺby na obe bedrové kosti a cez bedrové kĺby na dolné končatiny. Sily sa spájajú v panvovej oblasti, kde sa aj rozvetvujú.

Panva je dôležitou oporou pre orgány brušnej dutiny. Tie sú ohraničené zhora bránicou, spredu brušnými svalmi a zospodu panvovým dnom.

Panva je považovaná za centrum posturálnych funkcií, pretože jej postavenie ovláda aj postavenie trupu a dolných končatín. Zaisťuje pevnú, stabilnú, ale pružnú bázu pre chrbticu.

Na postavení panvy sa podieľajú svaly v oblasti spojenia panvy s dolnými končatinami, chrbticou a hrudníkom a na konečnom postavení závisí postavenie aj zakrivenie chrbtice.

Chybné postavenie panvy nie je primárnou príčinou chybného držania tela, je výsledkom dysbalancie svalov, ktoré ju ovplyvňujú. Dysbalancie musíme hľadať nielen vo svaloch priamo s panvou súvisiacich, ale aj vo vzdialenejších, ktoré pôsobia na oblasť panvy cez funkčné svalové slučky.

 

Reťazce s príčinami porúch v oblasti kostrče a panvového dna

Príčinou patologických reťazcov s pôvodom v oblasti panvy býva spazmus panvového dna. Spazmus vo svaloch panvového dna vytvára v panvovej oblasti svalovú nerovnováhu, ktorá vedie k vzniku reťazca dislokácií.

 

Klinické príznaky a kineziologický rozbor syndrómu kostrče a panvového dna

 Pacienti si často bolesti kostrče neuvedomujú a lokalizujú ich do krížovej oblasti. Niektorí dokonca bolesti v tejto oblasti vôbec nevnímajú a sťažujú si na bolesti v inej lokalite, čo svedčí o tom, že príčiny bolesti nemusia byť v mieste bolesti.

Medzi najčastejšie sťažnosti pacientov patria:

 • Viac ako polovica pacientov trpí bolesťami hlavy, ktoré vychádzajú najčastejšie zo zátylku a objavujú sa buď po fyzickej či psychickej námahe alebo rozčúlení, iné po prebudení alebo dlhom sedení. Môžu sa vyskytovať dokonca migrenózne záchvatové bolesti.
 • Ďalším, menej častým, príznakom môžu byť bolesti v C-Th prechodu alebo cervikobrachiálna symptomatológia.
 • Pomerne časté sú problémy s hrudnou chrbticou a Th-L prechodom. Objavuje sa bolesť medzi lopatkami, pocit nedostatku vzduchu, dýchavičnosť, tlak na chrbte a na hrudi. Vyšetrenie kardiológom je pochopiteľne negatívne.
 • Bolesti v krížoch a bedrách bývajú popisované ako bolesť dolných partií chrbta (low back pain). Centrum je na krížovej kosti a odtiaľ sa bolesť rozbieha pozdĺž chrbtice, do bokov, bedier, podbruška, slabín, zadku.

Objavujú sa v sede, chôdzi, namáhavom pohybe, pri zmene polohy. U žien sa zhoršujú pred začiatkom menštruácie, v krížoch a podbrušku, častejšie vpravo.

 • Môžu sa objaviť aj úponové bolesti v pes anserinus, častejšie vpravo. Nie sú tu však prítomné žiadne známky zápalu.

Príznaky gynekologické:

 • Bolesť v krížoch a podbrušku 1-2 dni pred menštruáciou a 2 dni po nej, častejšie vpravo
 • Zväčšenie ( „nafúknutie“) brucha
 • Bolesť pri pohlavnom styku
 • Vplyv na panvu majú aj pády na kostrč, operačné výkony v malej panve (hysterektómia, interrupcie, laparoskopia, apendektomie), chronické zápaly (ľadovania apendicitídy, chronické výtoky, zápaly močových ciest)
 • Môže sa objaviť primárna sterilita, ktorá môže byť hlavným alebo tiež jediným problémom ženy.
 • Obdobie prechodu, gynekologické ochorenia, operácie, pôrody, potraty, interrupcie
 • Pokles maternice, inkontinencia
 • Stresový faktor

U mladých dievčat sa vyskytuje trojica príznakov:

 • Bolesti hlavy
 • Neskorý nástup menštruácie
 • Zlá sústredenosť spôsobená bolesťou hlavy zo zablokovaných hlavových kĺbov

Veľmi dôležitou súčasťou panvovej oblasti sú panvové orgány, ktoré bývajú pri dysfunkciách kostrče a svalov panvového dna postihnuté samozrejme tiež. Preto musíme venovať pozornosť aj gynekologickým problémom.

Menštruačný cyklus, ktorý prechádza endometriom maternice (sliznica maternice je tvorená zónou basalis a zónou functionalis), je závislý od priebehu ovariálneho cyklu a na hormónoch produkovaných pri jeho priebehu. Cyklus sa počíta od prvého dňa menštruácie do posledného dňa pred nástupom krvácania.

V popredí sú predovšetkým psychické problémy ako podráždenosť, nauzea, stavy depresie, nespavosť, ale aj somatické príznaky ako napätie v prsníkoch, obstipácia, meteorizmus, migréna, prírastok na váhe.

Bolestivá menštruácia je často spojená s vertebrogénnymi bolesťami, hlavne  v krížovej oblasti. Typický vzorec porúch pohybového ústrojenstva zahŕňa lumbosakrálne spojenie a sakroiliakálny kĺb (často sakroiliakálny posun u mladých žien), bolestivú kostrč, spazmus m.iliacus, disbalanciu svalov pletenca panvového aj svalov brušných a bolestivé úpony na symfýzy.

Palpačne bolestivá kostrč, ktorá sa u pacientiek s bolestivou menštruáciou vyskytuje, môže byť spôsobená na jednej strane traumou alebo svalovou hypotóniou, keď si pacient  „sedí na kostrči“ bez svalovej ochrany.

Odborný dohľad:

Je veľmi dôležité správne cvičiť presne podľa predlohy a inštrukcií terapeuta (lekára). Možné modifikácie cvičenia môžu spôsobiť rôzne zmeny v svalovom aparáte a stav výrazne zhoršovať.

Časté poškodenie pri nesprávnom cvičení a technikách sa odstraňuje zdĺhavejšie ako primárny problém či porucha.

 

Hodnotenie
5/5
Richard

Richard

Osteopat

2 thoughts on “Panvové dno

 1. Ďakujem za úžasný príspevok, pán doktor.
  Niekedy až žasnem, že ako môže moje telo fungovať, keď v ňom vytváram stále ďalšie a ďalšie bloky. Je to úžasne fascinujúci systém, ktorý ma neprestáva udivovať.
  Až po niekoľkých mesiacoch práce u Vás v centre Theramedic+ som pochopila celú tú komplexnosť a zložitosť. Ako je to poprepájané a ako všetko so všetkým súvisí.
  A čím dlhšie je tu to telo, tým viac celý ten systém dokáže rozladiť jedna zanedbaná skutočnosť a o pár mesiacov, rokov to môže byť aj dosť veľký problém.
  Nevedela som, že po takej vážnej operácii akú som prežila, mám robiť nejaké cviky. Až u Vás v ambulancii som pochopila, že o čo ide a aké zanedbané sú mnohé oblasti nášho vzdelávania, čo sa zdravia týka. Nikto nám o tom nehovorí pred tým, ako podstupujeme zákroky a operácie. Nikto nám nehovorí o tom, ako môžeme a máme pracovať s tými svalmi a orgánmi po tých operáciách. To, čo som sa dozvedela u Vás v centre, mi zmenilo život, môj pohľad na vlastné zdravie a telo, v ktorom žijem.
  Robíte skvelú prácu. Za toto Vám z celého srdca ďakujem.

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: