Program prirodzená cesta k dieťaťu

Prirodzená cesta k dieťaťu

Špecializovaný program pri problémoch s otehotnením

Theramedic+

Starohájska 2, poliklinika Trnava

3. psch. blok C, č.d. 301

0940 19 17 15

www.theramedic.cz

centrum@theramedic.cz

   Neplodnosť žien je novodobým fenoménom, ktorému je potrebné čím ďalej tým viac sa venovať. Neplodnosť, reprodukcie schopnej spoločnosti je v mnohých prípadoch zapríčinená geneticky, čo nie je prekvapujúce, zvyšuje sa počet prípadov, kedy je spôsobená dobou a prostredím v ktorom žijeme, zlá životospráva a celkový usedený životný štýl populácie, v ktorom absentuje základná pohybová aktivita. Začínajú prevládať moderné technológie, v zamestnaní vykonávame prácu v sede, do práce sa vozíme, a zvyšujú sa pracovné nároky na čas, čím sa zvyšuje aj percento populácie žijúce pod tlakom a v strese. Harmonický partnerský život ako keby vymízal čo sledujeme aj väčšou rozvodovosťou a vyšším rokom prvorodičiek aj geografickými zmenami spoločnosti.

Úbytok pohybovej aktivity a sedavý spôsob života vedie k funkčným poruchám pohybového systému, na základe ktorých dochádza k svalovým dysbalanciám, spazmom, funkčným kĺbovým blokádam a svalovému preťaženiu posturálnych svalov. Tieto ochorenia  majú často súvis s problémom, ktorý nazývame funkčná sterilita.

Náš program Prirodzená cesta k dieťaťu sa zaoberá odstránením vzniknutých problémov v oblastiach svalov, kĺbov, odvodu lymfy, prietoku krvi, správnym dýchaním a psychickou stránkou problému.

Dôležitým míľnikom na tejto ceste je aj vylúčenie absolútnej sterility. Samozrejme nesmieme zabúdať aj na partnera v programe sme mysleli aj na nich a ich diagnostiku, veľakrát aj nesúlad a nepochopenie partnerov spôsobuje disharmóniu v organizme čo prispieva k problémom s otehotnením.

Naším hlavným poslaním je osteopatia, preto prirodzená cesta, a toho sa budeme vždy držať, netvrdím že v programe nie sú použité konvenčné diagnostické metódy ako je USG, RTG, MRI a laboratórne výsledky krvi a moču ale vždy sa budeme smerovať k problému s pohľadu osteopata, fyzioterapeuta, lymfoterapeuta.

 Liečba funkčnej sterility podľa Ľ. Mojžišovej je najfyziologickejším spôsobom liečby neplodných žien,  a v spojený s osteopatiou, lymfologiouv a špecializovaním cvičením sa nám dostal do rúk jedinečný program ako pomôcť ženám v ich probléme s otehotneným.

Ciele sú stanovené, ale program vám vie ukázať a pomôcť aj oblastiach ktoré nie sú primárne prikladané k funkčnej sterilite.

 

Využiteľnosť liečebného programu:

  

chybné postavenie panvy

chybné držanie tela

svalová dysbalancia osového systému

skoliotické postavenie chrbtice, hyperlordóza

rotácia driekovej chrbtice

funkčná blokáda bedrovo krížového skĺbenia

relatívne skrátenie jednej dolnej končatiny

bolesti chrbta a hlavy (migrény)

bolestivý pohlavný styk

bolestivá menštruácia až jej absencia

preťažené svaly panvového dna

časté spazmy v oblasti svalov panvového dna a tým vznikajúce gynekologické problémy

nepravidelný menštruačný cyklus

vykazovanie anovulačnej krivky pri meraní bazálnych teplôt

 

 

Priebeh programu

Prvotný vstupný pohovor

Pohľad z  psychologického hľadiska ( genetika, rodina, práca, vzťahy, okolie)

Osobná anamnéza

Vplyv prostredia

Sociálna anamnéza

Ako to cítite vy

Prijemný rozhovor

Popis programu ( terapie, cvičenia, vyšetrenia, časový plán )

 

 

Vstupná prehliadka gynekologická

 

Formou vlastného gynekológa ( nie staršia ako 6 mes. )

Vylúčenie absolútnej sterility

USG

Krvné testy

Stery

 

Vstupná diagnostika OST

 

Anamnestický dotazník

Diagnostika OST s pohľadu fyzioterapeuta

Diagnostika OST – osteopatická

Diagnostika LS a MLG – lymfatická

Diagnostika GET

Štúdium získaných výsledkov

 

Zhodnotenie výsledkov diagnostiky a vyšetrení

 

Posúdenie a určenie vhodnosti terapie ( frekvencia, druh terapie)

Zhodnotenie partnera

Psychosomatika partnerov

Blokády medzi organizmami

Psychológia vzťahu

 

Samotný výkon terapeutického programu

 

Príprava organizmu

 

Správna životospráva

Správne dýchanie

Odstránenie disfunkcií brániacich k úspešnému výkonu terapie

Zhodnotenie

 

Samotné cvičenia a terapie

 

Individuálne cvičenia pod dohľadom terapeuta

Cvičenia v domácom prostredí

Terapie (KST, DM, EMT)

Podporné terapie

Dýchanie

Odvod LS

 

Zhodnotenie

 

Záťažové cvičenia

Kontrola životosprávy

Zmena životného štýlu

Zhodnotenie priebehu terapie

Kontrolné USG

 

 

Príprava na počatie

 

Cielená ovulácia – kompletný kalendár

Harmonizácia organizmu

Pokračovanie v LS terapií a KST

Dýchanie a pohyb v norme

 

 

 

Dĺžka programu

 

Dĺžka programu šesť až osem mesiacov v ojedinelých prípadoch štyri mesiace.

Rozpis:

Začiatočná fáza

Vstupný pohovor                                                60 min

Samotná diagnostika OST                             120 min

Diagnostika LS a MLG                                    120 min

Diagnostika GET                                                45 min

Zhodnotenie                                                        60 min

Príprava organizmu                                         45 min / 2x sedenie

 

Toto máte v cene základného balíka.


 

Predpokladaná cena celkových nákladov sa môže meniť podľa frekvencie terapií, cvičený a doplnkových vyšetrený ak budú potrebné. Kalkulácia pri osobnom pohovore.

 

V programe sú použité:

Osteopatická diagnostika, Lymfatická diagnostika, psychologické sedenie,

techniky Ludmily Mojžíšovej, techniky Dr. Voddera, fyzioterapeutické postupy pre uvoľnenie svalových a funkčných blokád, lymfotechniky, somatické techniky na panvovú oblasť, emocionálne terapie, kraniosakrálna terapia, OOV techniky, gynekologická prehliadka, USG, RTG, odbery krvi a moču.

Program využíva spoluprácu zmluvného gynekológa a všeobecného lekára pacientky. Možnosť využitia gynekologického posudku aj nami zazmluvneného gynekológa.

Niektoré časti programu sú hradené zo zdravotného poistenia pacientky. Na výkon programu využívame priestory v Trnavskej poliklinike.

%d blogerom sa páči toto: