Program prirodzená cesta k dieťaťu

Prirodzená cesta k dieťaťu

Špecializovaný program pri problémoch s otehotnením

Theramedic+

Starohájska 2, poliklinika Trnava

3. psch. blok C, č.d. 301

0940 19 17 15

www.theramedic.cz

centrum@theramedic.cz

   Neplodnosť žien je novodobým fenoménom, ktorému je potrebné čím ďalej tým viac sa venovať. Neplodnosť, reprodukcie schopnej spoločnosti je v mnohých prípadoch zapríčinená geneticky, čo nie je prekvapujúce, zvyšuje sa počet prípadov, kedy je spôsobená dobou a prostredím v ktorom žijeme, zlá životospráva a celkový usedený životný štýl populácie, v ktorom absentuje základná pohybová aktivita. Začínajú prevládať moderné technológie, v zamestnaní vykonávame prácu v sede, do práce sa vozíme, a zvyšujú sa pracovné nároky na čas, čím sa zvyšuje aj percento populácie žijúce pod tlakom a v strese. Harmonický partnerský život ako keby vymízal čo sledujeme aj väčšou rozvodovosťou a vyšším rokom prvorodičiek aj geografickými zmenami spoločnosti.

Úbytok pohybovej aktivity a sedavý spôsob života vedie k funkčným poruchám pohybového systému, na základe ktorých dochádza k svalovým dysbalanciám, spazmom, funkčným kĺbovým blokádam a svalovému preťaženiu posturálnych svalov. Tieto ochorenia  majú často súvis s problémom, ktorý nazývame funkčná sterilita.

Náš program Prirodzená cesta k dieťaťu sa zaoberá odstránením vzniknutých problémov v oblastiach svalov, kĺbov, odvodu lymfy, prietoku krvi, správnym dýchaním a psychickou stránkou problému.

Dôležitým míľnikom na tejto ceste je aj vylúčenie absolútnej sterility. Samozrejme nesmieme zabúdať aj na partnera v programe sme mysleli aj na nich a ich diagnostiku, veľakrát aj nesúlad a nepochopenie partnerov spôsobuje disharmóniu v organizme čo prispieva k problémom s otehotnením.

Naším hlavným poslaním je osteopatia, preto prirodzená cesta, a toho sa budeme vždy držať, netvrdím že v programe nie sú použité konvenčné diagnostické metódy ako je USG, RTG, MRI a laboratórne výsledky krvi a moču ale vždy sa budeme smerovať k problému s pohľadu osteopata, fyzioterapeuta, lymfoterapeuta.

 Liečba funkčnej sterility podľa Ľ. Mojžišovej je najfyziologickejším spôsobom liečby neplodných žien,  a v spojený s osteopatiou, lymfologiouv a špecializovaním cvičením sa nám dostal do rúk jedinečný program ako pomôcť ženám v ich probléme s otehotneným.

Ciele sú stanovené, ale program vám vie ukázať a pomôcť aj oblastiach ktoré nie sú primárne prikladané k funkčnej sterilite.

 

Využiteľnosť liečebného programu:

  

chybné postavenie panvy

chybné držanie tela

svalová dysbalancia osového systému

skoliotické postavenie chrbtice, hyperlordóza

rotácia driekovej chrbtice

funkčná blokáda bedrovo krížového skĺbenia

relatívne skrátenie jednej dolnej končatiny

bolesti chrbta a hlavy (migrény)

bolestivý pohlavný styk

bolestivá menštruácia až jej absencia

preťažené svaly panvového dna

časté spazmy v oblasti svalov panvového dna a tým vznikajúce gynekologické problémy

nepravidelný menštruačný cyklus

vykazovanie anovulačnej krivky pri meraní bazálnych teplôt

 

 

Priebeh programu

Prvotný vstupný pohovor

Pohľad z  psychologického hľadiska ( genetika, rodina, práca, vzťahy, okolie)

Osobná anamnéza

Vplyv prostredia

Sociálna anamnéza

Ako to cítite vy

Prijemný rozhovor

Popis programu ( terapie, cvičenia, vyšetrenia, časový plán )

 

 

Vstupná prehliadka gynekologická

 

Formou vlastného gynekológa ( nie staršia ako 6 mes. )

Vylúčenie absolútnej sterility

USG

Krvné testy

Stery

 

Vstupná diagnostika OST

 

Anamnestický dotazník

Diagnostika OST s pohľadu fyzioterapeuta

Diagnostika OST – osteopatická

Diagnostika LS a MLG – lymfatická

Diagnostika GET

Štúdium získaných výsledkov

 

Zhodnotenie výsledkov diagnostiky a vyšetrení

 

Posúdenie a určenie vhodnosti terapie ( frekvencia, druh terapie)

Zhodnotenie partnera

Psychosomatika partnerov

Blokády medzi organizmami

Psychológia vzťahu

 

Samotný výkon terapeutického programu

 

Príprava organizmu

 

Správna životospráva

Správne dýchanie

Odstránenie disfunkcií brániacich k úspešnému výkonu terapie

Zhodnotenie

 

Samotné cvičenia a terapie

 

Individuálne cvičenia pod dohľadom terapeuta

Cvičenia v domácom prostredí

Terapie (KST, DM, EMT)

Podporné terapie

Dýchanie

Odvod LS

 

Zhodnotenie

 

Záťažové cvičenia

Kontrola životosprávy

Zmena životného štýlu

Zhodnotenie priebehu terapie

Kontrolné USG

 

 

Príprava na počatie

 

Cielená ovulácia – kompletný kalendár

Harmonizácia organizmu

Pokračovanie v LS terapií a KST

Dýchanie a pohyb v norme

 

 

 

Dĺžka programu

 

Dĺžka programu šesť až osem mesiacov v ojedinelých prípadoch štyri mesiace.

Rozpis:

Začiatočná fáza

Vstupný pohovor                                                60 min

Samotná diagnostika OST                             120 min

Diagnostika LS a MLG                                    120 min

Diagnostika GET                                                45 min

Zhodnotenie                                                        60 min

Príprava organizmu                                         45 min / 2x sedenie

 

Toto máte v cene základného balíka.


 

Predpokladaná cena celkových nákladov sa môže meniť podľa frekvencie terapií, cvičený a doplnkových vyšetrený ak budú potrebné. Kalkulácia pri osobnom pohovore.

 

V programe sú použité:

Osteopatická diagnostika, Lymfatická diagnostika, psychologické sedenie,

techniky Ludmily Mojžíšovej, techniky Dr. Voddera, fyzioterapeutické postupy pre uvoľnenie svalových a funkčných blokád, lymfotechniky, somatické techniky na panvovú oblasť, emocionálne terapie, kraniosakrálna terapia, OOV techniky, gynekologická prehliadka, USG, RTG, odbery krvi a moču.

Program využíva spoluprácu zmluvného gynekológa a všeobecného lekára pacientky. Možnosť využitia gynekologického posudku aj nami zazmluvneného gynekológa.

Niektoré časti programu sú hradené zo zdravotného poistenia pacientky. Na výkon programu využívame priestory v Trnavskej poliklinike.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close